Видео чатВидео чат


Видео чатът включва технологии за приемане и предаване на аудио-видео сигнал между потребители в реално време. Видеоконферентната връзка предполага използването на тази технология за групова среща. Целта е да се създаде илюзията, че отдалечените участници са в една и съща стая. Видеоконференцията също се нарича "визуално сътрудничество".

По-популярните технологии за Видео чат използват Интернет, а не традиционната наземна телефонна мрежа, въпреки че софтуерът за видеотелефония обикновено работи и на смартфони.

Няма коментари:

Публикуване на коментар